Raporlama

Yaptığımız jeotermal ve soğuk su araştırmaları sonucunda Jeofizik ve Jeolojik raporların hazırlanması…