Rafet Uluışık

DANIŞMAN

Y. Jeofizik Mühendisi

35 yıllık su arama etüt ve sondaj tecrübesi

M.Sami Akkuş

Jeoloji Mühendisi

5 yıldır jeolojik ve jeofizik etüd, ruhsatlandırma, raporlama ve teknik nezaretçilik alanında tecrübe sahibidir.